Abbas Raufmiyan kazi

Abbas Raufmiyan kazi

all rounder

Full name:Abbas Raufmiyan kazi

Teams

Another Players

Parvesh, Pankaj

Parvesh, Pankaj

Nath, Ashis Kumar

Nath, Ashis Kumar

Abichandani, Puneet

Abichandani, Puneet

Singh, Abhay

Singh, Abhay

Rai, Prince

Rai, Prince

Pandey, Arnab

Pandey, Arnab

Rane, Ketan

Rane, Ketan

Shah, Chaitas

Shah, Chaitas

Karande, Akilesh Pramodrao Karande

Karande, Akilesh Pramodrao Karande

Rane, Avinash

Rane, Avinash

Shukla, Rahul

Shukla, Rahul

Chakraborty, Aritra

Chakraborty, Aritra

Sagwan, Gaurav

Sagwan, Gaurav

kakita, Hareesh

kakita, Hareesh

Thadani, Hitesh

Thadani, Hitesh

Khanduri, Vimal

Khanduri, Vimal

Sanap, Sagar Subhash

Sanap, Sagar Subhash

Dnyaneshwar, Sawant Vinod

Dnyaneshwar, Sawant Vinod

Bhagat, Prashant

Bhagat, Prashant

Manda, Santosh

Manda, Santosh

Deol, Preetaj

Deol, Preetaj

Komiripalepu, Srikanth

Komiripalepu, Srikanth

Katakam, Naga Venkata Ramana Rao

Katakam, Naga Venkata Ramana Rao