Abdul Subor

Abdul Subor

batsman

Full name:Abdul Subor

Teams

Another Players

Singh, Bala

Singh, Bala

Syed, Kazim

Syed, Kazim

Omarkhel, Muzamil

Omarkhel, Muzamil

Singh, Karanbir

Singh, Karanbir

Abdurahizai, Jahanzeb

Abdurahizai, Jahanzeb

Hussain, Mohammad

Hussain, Mohammad

Bharti, Makhan

Bharti, Makhan

Jha, Kumud

Jha, Kumud

Sandhu, Gursewak

Sandhu, Gursewak

Abbas, Yawar

Abbas, Yawar

Lal, Deepak

Lal, Deepak

Asoorya, Avinash

Asoorya, Avinash

Memane, Sagar

Memane, Sagar

Kumar, Vijay

Kumar, Vijay

Hussain, Naveed

Hussain, Naveed

Afridi, Bakhtyar

Afridi, Bakhtyar

Soggi, Nandeep

Soggi, Nandeep

Singh, Gurvinder

Singh, Gurvinder

Sharma, Sushil

Sharma, Sushil

Bharti, Sahil

Bharti, Sahil

Murtaza, Ali

Murtaza, Ali

Bawa, Rupinder Singh

Bawa, Rupinder Singh