Abhijit D

Abhijit D

bowler

Full name:Abhijit D

Teams

Another Players

K, Barathvaj

K, Barathvaj

S, Gnanaguru

S, Gnanaguru

R, Arunraj Shanmugam

R, Arunraj Shanmugam

Sekhsaria, Suyash

Sekhsaria, Suyash

R, Panneer

R, Panneer

K, Vijayaraj

K, Vijayaraj

Kumar, D Bharath

Kumar, D Bharath

S, Arun Kumar

S, Arun Kumar

V, Manigandan

V, Manigandan

M, Baskaran

M, Baskaran

S, Dinesh

S, Dinesh

V, Jeeva

V, Jeeva

S, Krishna Kumar

S, Krishna Kumar

S, Sasi Kumar

S, Sasi Kumar

N, Ravi Rajan

N, Ravi Rajan

VS, Ritheshji

VS, Ritheshji