Abhimanyu Jadhav

Abhimanyu Jadhav

batsman

Full name:Abhimanyu Jadhav

Teams

Another Players

Shinde, Suraj

Shinde, Suraj

Salvi, Piyush

Salvi, Piyush

Dighe, Saish

Dighe, Saish

Shah, Pavan Hukum

Shah, Pavan Hukum

Hardikar, Shubhankar

Hardikar, Shubhankar

Kshirsagar, Yash

Kshirsagar, Yash

Bhosale, Sachin

Bhosale, Sachin

Chougalle, Vaibhav

Chougalle, Vaibhav

Kothari, Shubham

Kothari, Shubham

Borude, Ajay

Borude, Ajay

Dighe, Saurabh

Dighe, Saurabh

Patil, Digvijay

Patil, Digvijay

Sumbe, Rushikesh

Sumbe, Rushikesh

Sanghvi, Harsh

Sanghvi, Harsh

Daware, Aditya

Daware, Aditya

Nimbalkar, Shripad

Nimbalkar, Shripad

Jamale, Sohan Kishore

Jamale, Sohan Kishore

Oswal, Harsh

Oswal, Harsh

Shidhaye, Advay

Shidhaye, Advay

Navande, Bhushan

Navande, Bhushan

Botara, Adharsh

Botara, Adharsh

Dixit, Kunsh

Dixit, Kunsh

Waghsare, Roshan

Waghsare, Roshan

Ansari, Azhar

Ansari, Azhar

Kore, Prashant

Kore, Prashant

Taiswal, Shubham Dharamsingh

Taiswal, Shubham Dharamsingh

Damle, Rohan

Damle, Rohan