Abhishek Singh

Abhishek Singh

bowler

Full name:Abhishek Singh

Teams

Another Players

Hajare, Prasanna

Hajare, Prasanna

Y, Abinesh

Y, Abinesh

Sumanth, V Manga Satya

Sumanth, V Manga Satya

N, Janarthanan

N, Janarthanan

P, Murugan

P, Murugan

P, Praveen Kumar

P, Praveen Kumar

Kumar, G Bharath

Kumar, G Bharath

Rajasegar, Sabari

Rajasegar, Sabari

R, Kalidoss

R, Kalidoss

R, Ajay

R, Ajay

G, Balaji

G, Balaji

G, Sunil Kumar

G, Sunil Kumar

S, Karthigesan

S, Karthigesan

Babu, Kaladi Nagur

Babu, Kaladi Nagur

S, Jayaprakash

S, Jayaprakash

SG, Jithu

SG, Jithu

M, Rajasekar

M, Rajasekar

Shafeequddin, Mohammed

Shafeequddin, Mohammed

V, Barani

V, Barani