Abdul majeed Ahmadzai

Abdul majeed Ahmadzai

all rounder

Full name:Abdul majeed Ahmadzai

Teams

Another Players

Shahab, Kashif

Shahab, Kashif

Khan, Jamshed

Khan, Jamshed

Jalili, Abdul

Jalili, Abdul

Sunkari, Uday Kumar

Sunkari, Uday Kumar

Mehta, Udit Sunilkumar

Mehta, Udit Sunilkumar

Kumar, Mradul

Kumar, Mradul

Kumar, Puneet

Kumar, Puneet

Gupta, Gaurav

Gupta, Gaurav

Manzoor, Ubaid

Manzoor, Ubaid

Srinivas, Rahul

Srinivas, Rahul

Sharma, Neeraj

Sharma, Neeraj

Raheel, Muhammad

Raheel, Muhammad

Narvekar, Narayan

Narvekar, Narayan

Wilkinson, Ross

Wilkinson, Ross

Sinha, Arun

Sinha, Arun

Vaghela, Pratik

Vaghela, Pratik

Velamuri, Raviteja

Velamuri, Raviteja