Abdus Samad

Abdus Samad

bowler

Full name:Abdus Samad

Teams

Another Players

Gyawali, Binod

Gyawali, Binod

Khan, Imran

Khan, Imran

Vishwakarma, Rahul

Vishwakarma, Rahul

Ahammad, Ullah

Ahammad, Ullah

Bohora, Raju

Bohora, Raju

Kunwar, Suman

Kunwar, Suman

Nahid, Arafath Rahman

Nahid, Arafath Rahman

Singh, Binit Kumar

Singh, Binit Kumar

Ghumman, Amandeep Singh

Ghumman, Amandeep Singh

Khan, Sufiyan

Khan, Sufiyan

Singh, Manjit

Singh, Manjit

Rehman, Abdul

Rehman, Abdul

Thapa, Madhukar

Thapa, Madhukar

Saleem, Mohammed

Saleem, Mohammed

Alam, Absar

Alam, Absar

Ahmad, Ali

Ahmad, Ali

Khuttan, Hardeep Singh

Khuttan, Hardeep Singh

Soni, Deepak

Soni, Deepak

Mohan, Lalit

Mohan, Lalit

Singh, Gurbhej

Singh, Gurbhej

Hussain, Md Fakhrul

Hussain, Md Fakhrul

Humagain, Janak

Humagain, Janak