Abhayjit Khangura

Abhayjit Khangura

all rounder

Full name:Abhayjit Khangura

Teams

Another Players

Joshi, Deep

Joshi, Deep

Pawar, Dhruv

Pawar, Dhruv

Khan, Arslan

Khan, Arslan

Kappa, Siddarth

Kappa, Siddarth

Patel, Danesh

Patel, Danesh

Patel, Hiren

Patel, Hiren

Thurumella, Surya

Thurumella, Surya

Shallow, Hiram

Shallow, Hiram

Prajapati, Vanditkumar

Prajapati, Vanditkumar

Patel, Niel

Patel, Niel

Patel, Shivans

Patel, Shivans

Acharya, Manoj

Acharya, Manoj

Naidu, Miraj

Naidu, Miraj

Sama, Santosh

Sama, Santosh

Patel, Chintan

Patel, Chintan

Shashidhar, Nirmith

Shashidhar, Nirmith

Joshi, Ruchir

Joshi, Ruchir

Patel, Deep

Patel, Deep

Desai, Nisarg

Desai, Nisarg

Mishra, Rahul

Mishra, Rahul

Shah, Preet

Shah, Preet

Chettipalayam, Prannav

Chettipalayam, Prannav