Abhishek Pradhan

Abhishek Pradhan

bowler

Full name:Abhishek Pradhan

Teams

Another Players

HR, Shishir

HR, Shishir

Surendar, Baskaran

Surendar, Baskaran

Singh, Vaibhav Pratap

Singh, Vaibhav Pratap

Dagar, Jai

Dagar, Jai

R, Jashwanth Shreeram

R, Jashwanth Shreeram

K, Vishnu

K, Vishnu

Pandey, Krishna

Pandey, Krishna

T, Prathapraj

T, Prathapraj

V, Nitin Pranaav

V, Nitin Pranaav

Manikandan, S

Manikandan, S

Chauhan, Bhupender

Chauhan, Bhupender

Raut, Rishi

Raut, Rishi

Krishna, Vamshi

Krishna, Vamshi

Arjun, LV

Arjun, LV

Badrinath, Avinash

Badrinath, Avinash

Tanwar, Gajender

Tanwar, Gajender

P, Mariyappan

P, Mariyappan

Sivaraman, Parameeswaran

Sivaraman, Parameeswaran

S, Rohan

S, Rohan

M, Priyam Ashish

M, Priyam Ashish