Vaibhav Pratap Singh

Vaibhav Pratap Singh

bowler

Full name:Vaibhav Pratap Singh

Teams

Another Players

Arjun, LV

Arjun, LV

Badrinath, Avinash

Badrinath, Avinash

T, Prathapraj

T, Prathapraj

Dagar, Jai

Dagar, Jai

Surendar, Baskaran

Surendar, Baskaran

Pradhan, Abhishek

Pradhan, Abhishek

R, Jashwanth Shreeram

R, Jashwanth Shreeram

M, Priyam Ashish

M, Priyam Ashish

HR, Shishir

HR, Shishir

Manikandan, S

Manikandan, S

V, Nitin Pranaav

V, Nitin Pranaav

Tanwar, Gajender

Tanwar, Gajender

Krishna, Vamshi

Krishna, Vamshi

P, Mariyappan

P, Mariyappan

Raut, Rishi

Raut, Rishi

K, Vishnu

K, Vishnu

S, Rohan

S, Rohan