Abhuday Chhajer

Abhuday Chhajer

all rounder

Full name:Abhuday Chhajer
Nationality:Singapore

Teams

Another Players

Somani, Pratham

Somani, Pratham

Bhatia, Mahiyu

Bhatia, Mahiyu

Santhanam, Jeevan

Santhanam, Jeevan

Nagpal, Arjun

Nagpal, Arjun

Biren, Kabir Zandani

Biren, Kabir Zandani

Thiyanesh, Venkatesan

Thiyanesh, Venkatesan

Maheshwari, Pranav

Maheshwari, Pranav

Chaudhry, Aryaveer

Chaudhry, Aryaveer

Khan, Rahil

Khan, Rahil