G Satyavikas Sharma

G Satyavikas Sharma

wicket keeper

Full name:G Satyavikas Sharma

Teams

  Another Players

  Bareth, Vasudev

  Bareth, Vasudev

  Mourya, Aishwarya

  Mourya, Aishwarya

  Tiwari, Shashank

  Tiwari, Shashank

  Tiwari, Rishabh

  Tiwari, Rishabh

  Chauhan, Abhimanyu

  Chauhan, Abhimanyu

  Khan, Sahban

  Khan, Sahban