Naga Venkata Ramana Rao Katakam

Naga Venkata Ramana Rao Katakam

all rounder

Full name:Naga Venkata Ramana Rao Katakam

Teams

Another Players

Manda, Santosh

Manda, Santosh

kazi, Abbas Raufmiyan

kazi, Abbas Raufmiyan

Shah, Chaitas

Shah, Chaitas

Shukla, Rahul

Shukla, Rahul

Karande, Akilesh Pramodrao Karande

Karande, Akilesh Pramodrao Karande

Sagwan, Gaurav

Sagwan, Gaurav

Singh, Abhay

Singh, Abhay

kakita, Hareesh

kakita, Hareesh

Dnyaneshwar, Sawant Vinod

Dnyaneshwar, Sawant Vinod

Thadani, Hitesh

Thadani, Hitesh

Parvesh, Pankaj

Parvesh, Pankaj

Sanap, Sagar Subhash

Sanap, Sagar Subhash

Chakraborty, Aritra

Chakraborty, Aritra

Bhagat, Prashant

Bhagat, Prashant

Deol, Preetaj

Deol, Preetaj

Rai, Prince

Rai, Prince

Nath, Ashis Kumar

Nath, Ashis Kumar

Komiripalepu, Srikanth

Komiripalepu, Srikanth

Abichandani, Puneet

Abichandani, Puneet

Rane, Avinash

Rane, Avinash

Khanduri, Vimal

Khanduri, Vimal

Rane, Ketan

Rane, Ketan

Pandey, Arnab

Pandey, Arnab