Ritheshji VS

Ritheshji VS

all rounder

Full name:Ritheshji VS

Teams

Another Players

K, Barathvaj

K, Barathvaj

S, Gnanaguru

S, Gnanaguru

M, Baskaran

M, Baskaran

R, Panneer

R, Panneer

Sekhsaria, Suyash

Sekhsaria, Suyash

Kumar, D Bharath

Kumar, D Bharath

N, Ravi Rajan

N, Ravi Rajan

V, Manigandan

V, Manigandan

S, Dinesh

S, Dinesh

S, Krishna Kumar

S, Krishna Kumar

K, Vijayaraj

K, Vijayaraj

D, Abhijit

D, Abhijit

S, Arun Kumar

S, Arun Kumar

V, Jeeva

V, Jeeva

S, Sasi Kumar

S, Sasi Kumar

R, Arunraj Shanmugam

R, Arunraj Shanmugam