Vimal Vikrant Vardhan Marripeddi

Vimal Vikrant Vardhan Marripeddi

bowler

Full name:Vimal Vikrant Vardhan Marripeddi
Nationality:India

Teams

Another Players

Abbas Bukhari, Muhammad Imran

Abbas Bukhari, Muhammad Imran

Kataria, Sagar

Kataria, Sagar

Kraiger, Nicholas

Kraiger, Nicholas

Long, Thomas Karim Richard

Long, Thomas Karim Richard

Kaduskar, Gaurav

Kaduskar, Gaurav

Anantharam, Abhilash

Anantharam, Abhilash

Balasubramaniyan, Eshan Aditya

Balasubramaniyan, Eshan Aditya

Niazai, Parveez

Niazai, Parveez

Wakeel Ahmad, Ata Ul

Wakeel Ahmad, Ata Ul

Lal, Sahil

Lal, Sahil

Zafar, Awais

Zafar, Awais

Gill, Saddam

Gill, Saddam

CS, Mani

CS, Mani

Hassan, Muhammad

Hassan, Muhammad

Vashisht, Jatinder Kumar

Vashisht, Jatinder Kumar

Singh, Karan Veer

Singh, Karan Veer

Parab, Makarand

Parab, Makarand

Patwari, Niraj Anil

Patwari, Niraj Anil

Mukherjee, Chirag Singh

Mukherjee, Chirag Singh