Nirojan Manikkavasakar

Nirojan Manikkavasakar

bowler

Full name:Nirojan Manikkavasakar

Teams

Another Players

Sharifzai, Qaium

Sharifzai, Qaium

Chakari, Mahbobullah

Chakari, Mahbobullah

Yogarasa, Sutharsan

Yogarasa, Sutharsan

Haleem, Abedurahman

Haleem, Abedurahman

Manikkavasakar, Nithusan

Manikkavasakar, Nithusan

Marofkhil, Lalgul

Marofkhil, Lalgul

Sakeena, Manzoor Chandrahasan

Sakeena, Manzoor Chandrahasan

Nagendran, Kanthaseelan

Nagendran, Kanthaseelan

Akhtar, Muhammad

Akhtar, Muhammad

Yogenthiran, Perinpam

Yogenthiran, Perinpam

Raveendran, Elankeeran

Raveendran, Elankeeran

Jha, Deepak Kumar

Jha, Deepak Kumar

Sibratullah, Pacha

Sibratullah, Pacha

Thangavadivel, Nareshkumar

Thangavadivel, Nareshkumar

Santhirasekeram, Gushalavan

Santhirasekeram, Gushalavan

Selvanayagam, Thivagaran

Selvanayagam, Thivagaran

Kumarakulasingam, Sarujan

Kumarakulasingam, Sarujan

Hashimi, Enamullah

Hashimi, Enamullah

Vasim, Mohamed

Vasim, Mohamed

Momand, Mujeeb

Momand, Mujeeb

Robert, Kanagan Vincent

Robert, Kanagan Vincent

Najeh, Naibulleh

Najeh, Naibulleh