Shreshth Bhaskar

Shreshth Bhaskar

batsman

Full name:Shreshth Bhaskar

Teams

Another Players

Shinwari, Hammadullah

Shinwari, Hammadullah

Qureshi, Abdul-Ahad

Qureshi, Abdul-Ahad

Shahzad, Faisal

Shahzad, Faisal

Qureshi, Abdul Wahid

Qureshi, Abdul Wahid

Mangal, Khalid Rahman

Mangal, Khalid Rahman

Butt, Ghulam Abbas

Butt, Ghulam Abbas

Bhatia, Arun

Bhatia, Arun

Masud, Bilal

Masud, Bilal

Sadiqui, Obaidullah

Sadiqui, Obaidullah

Kamal, Zahidullah

Kamal, Zahidullah

Kamal, Zakiullah

Kamal, Zakiullah

Syed, Adnan

Syed, Adnan

Pusthay, Aniketh

Pusthay, Aniketh