Abdul-Ahad Qureshi

Abdul-Ahad Qureshi

all rounder

Full name:Abdul-Ahad Qureshi

Teams

Another Players

Shinwari, Hammadullah

Shinwari, Hammadullah

Bhaskar, Shreshth

Bhaskar, Shreshth

Shahzad, Faisal

Shahzad, Faisal

Pusthay, Aniketh

Pusthay, Aniketh

Qureshi, Abdul Wahid

Qureshi, Abdul Wahid

Mangal, Khalid Rahman

Mangal, Khalid Rahman

Butt, Ghulam Abbas

Butt, Ghulam Abbas

Bhatia, Arun

Bhatia, Arun

Sadiqui, Obaidullah

Sadiqui, Obaidullah

Masud, Bilal

Masud, Bilal

Kamal, Zahidullah

Kamal, Zahidullah

Kamal, Zakiullah

Kamal, Zakiullah

Syed, Adnan

Syed, Adnan