Hammadullah Shinwari

Hammadullah Shinwari

bowler

Full name:Hammadullah Shinwari

Teams

Another Players

Bhaskar, Shreshth

Bhaskar, Shreshth

Qureshi, Abdul-Ahad

Qureshi, Abdul-Ahad

Shahzad, Faisal

Shahzad, Faisal

Mangal, Khalid Rahman

Mangal, Khalid Rahman

Butt, Ghulam Abbas

Butt, Ghulam Abbas

Qureshi, Abdul Wahid

Qureshi, Abdul Wahid

Bhatia, Arun

Bhatia, Arun

Pusthay, Aniketh

Pusthay, Aniketh

Sadiqui, Obaidullah

Sadiqui, Obaidullah

Masud, Bilal

Masud, Bilal

Kamal, Zahidullah

Kamal, Zahidullah

Kamal, Zakiullah

Kamal, Zakiullah

Syed, Adnan

Syed, Adnan