Baryalai Patekhel

Baryalai Patekhel

all rounder

Full name:Baryalai Patekhel

Teams

Another Players

Ahmed, Ans

Ahmed, Ans

Singh, Sahil

Singh, Sahil

Saeed, Sahir

Saeed, Sahir

Malik, Zabihullah

Malik, Zabihullah

Chaudhary, Ishaan

Chaudhary, Ishaan

Ali, Jabbar

Ali, Jabbar

Nasir, Abdul

Nasir, Abdul

Jhadav, Nishanth

Jhadav, Nishanth

Ellahi, Afzal

Ellahi, Afzal

Warriach, Mohammed

Warriach, Mohammed

Shahid, Mohammad

Shahid, Mohammad

Tanha, Aminullah

Tanha, Aminullah