Hitendra Sanghavi

Hitendra Sanghavi

batsman

Full name:Hitendra Sanghavi

Teams

Another Players

Doshi, Neel

Doshi, Neel

Wangoi, Kennedy

Wangoi, Kennedy

Pankhaniya, Raj

Pankhaniya, Raj

Smith, Stian

Smith, Stian

Likavu, Brian

Likavu, Brian

Shah, Vatsal

Shah, Vatsal

Haria, Krish

Haria, Krish

Panchani, Darsh

Panchani, Darsh

Etabale, Didan

Etabale, Didan

Patel, Aaranv

Patel, Aaranv

Gohil, Yash

Gohil, Yash

Naresh, Vaibhav

Naresh, Vaibhav