Shishir HR

Shishir HR

bowler

Full name:Shishir HR

Teams

Another Players

Arjun, LV

Arjun, LV

Badrinath, Avinash

Badrinath, Avinash

T, Prathapraj

T, Prathapraj

Dagar, Jai

Dagar, Jai

Surendar, Baskaran

Surendar, Baskaran

Pradhan, Abhishek

Pradhan, Abhishek

R, Jashwanth Shreeram

R, Jashwanth Shreeram

M, Priyam Ashish

M, Priyam Ashish

Manikandan, S

Manikandan, S

V, Nitin Pranaav

V, Nitin Pranaav

Tanwar, Gajender

Tanwar, Gajender

Krishna, Vamshi

Krishna, Vamshi

Singh, Vaibhav Pratap

Singh, Vaibhav Pratap

P, Mariyappan

P, Mariyappan

Raut, Rishi

Raut, Rishi

K, Vishnu

K, Vishnu

S, Rohan

S, Rohan