Abhishek Pradhan

Abhishek Pradhan

bowler

Full name:Abhishek Pradhan

Teams

Another Players

Arjun, LV

Arjun, LV

Badrinath, Avinash

Badrinath, Avinash

T, Prathapraj

T, Prathapraj

Dagar, Jai

Dagar, Jai

Surendar, Baskaran

Surendar, Baskaran

R, Jashwanth Shreeram

R, Jashwanth Shreeram

M, Priyam Ashish

M, Priyam Ashish

HR, Shishir

HR, Shishir

Manikandan, S

Manikandan, S

V, Nitin Pranaav

V, Nitin Pranaav

Tanwar, Gajender

Tanwar, Gajender

Krishna, Vamshi

Krishna, Vamshi

Singh, Vaibhav Pratap

Singh, Vaibhav Pratap

P, Mariyappan

P, Mariyappan

Raut, Rishi

Raut, Rishi

K, Vishnu

K, Vishnu

S, Rohan

S, Rohan