Vishu Khatri

Vishu Khatri

batsman

Full name:Vishu Khatri

Teams

Get detailed information about Khatri, Vishu cricketer: biography, stats, averages, photos, etc.

Another Players

Khatri, Vishu

Khatri, Vishu

Rana, KS

Rana, KS

Singh, Anureet

Singh, Anureet

Panesar, Monty

Panesar, Monty

Tagade, Prashant

Tagade, Prashant

Khan, Shafiq

Khan, Shafiq

Yadav, Rahul Mahesh

Yadav, Rahul Mahesh

Kumar, Pintu

Kumar, Pintu

Nagar, Sonu

Nagar, Sonu

Tomar, Amit

Tomar, Amit

Attri, Nirwan

Attri, Nirwan

Tharanga, Upul

Tharanga, Upul

Khanna, Varun

Khanna, Varun

Ghadi, CR

Ghadi, CR

Best, Tino

Best, Tino

Pathan, Yusuf

Pathan, Yusuf

Trego, Peter

Trego, Peter

Swaroop, RA

Swaroop, RA

Jayasuriya, Sanath

Jayasuriya, Sanath