Faisal Shah

Faisal Shah

bowler

Full name:Faisal Shah

Teams

Another Players

Raju, Eldhose

Raju, Eldhose

Soraganvi, Varun

Soraganvi, Varun

Singh, Dhanju Amrit Pal

Singh, Dhanju Amrit Pal

Adiraju, Anurag

Adiraju, Anurag

Reddy, Sahith

Reddy, Sahith

Chougale, Akash

Chougale, Akash

Suleman, Muhammad

Suleman, Muhammad

Udayan, Sangeeth

Udayan, Sangeeth

Shivalingegowda, Sandeep

Shivalingegowda, Sandeep

Granagha, Alikhil

Granagha, Alikhil

Yarravarapu, Yashwanth Sai

Yarravarapu, Yashwanth Sai

Nambusubramaniyan, Saranraj

Nambusubramaniyan, Saranraj

Aminullah, Sahil

Aminullah, Sahil

Ebadullah, Momand

Ebadullah, Momand

Jalalzai, Edrees

Jalalzai, Edrees

Amarkheal, Saeedullah

Amarkheal, Saeedullah

Vincent, Willis Francis

Vincent, Willis Francis

Sahni, Abhishek

Sahni, Abhishek

Mohammad, Gulkhan Niaz

Mohammad, Gulkhan Niaz

Gulamidean, Meaikeal

Gulamidean, Meaikeal

Ajikumar, Ananthu

Ajikumar, Ananthu

Manoharan, Gopinath

Manoharan, Gopinath

Stanikzai, Abdulsamad

Stanikzai, Abdulsamad