Utsab Karki

Utsab Karki

bowler

Full name:Utsab Karki

Teams

Another Players

Joshi, Rajesh

Joshi, Rajesh

Singh, Onkar

Singh, Onkar

Chougule, Abhishek Rajesh

Chougule, Abhishek Rajesh

Singh, Jasbinder

Singh, Jasbinder

Sharma, Gaurav

Sharma, Gaurav

Blackwell, Louis

Blackwell, Louis

Arshad, Syed

Arshad, Syed

Suryawanshi, Nilesh

Suryawanshi, Nilesh

Arora, Vishal

Arora, Vishal

Thorbole, Akshay

Thorbole, Akshay

Sinha, Navendu

Sinha, Navendu

Raman, Raghu

Raman, Raghu

Singh, Parminder Jeet

Singh, Parminder Jeet

Zinkus, John Stewart

Zinkus, John Stewart

KC, Lakshman

KC, Lakshman

Kansal, Ujjval

Kansal, Ujjval

Nanvare, Ronak

Nanvare, Ronak

Singh, Sukhwinder

Singh, Sukhwinder