Abhuday Chhajer

Abhuday Chhajer

all rounder

Full name:Abhuday Chhajer
Nationality:Singapore

Teams

Another Players

Bhatia, Mahiyu

Bhatia, Mahiyu

Maheshwari, Pranav

Maheshwari, Pranav

Khan, Rahil

Khan, Rahil

Biren, Kabir Zandani

Biren, Kabir Zandani

Somani, Pratham

Somani, Pratham

Santhanam, Jeevan

Santhanam, Jeevan

Nagpal, Arjun

Nagpal, Arjun

Thiyanesh, Venkatesan

Thiyanesh, Venkatesan