David White

David White

all rounder

Full name:David White

Teams

Another Players

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Arepally, Amogh

Arepally, Amogh

Ganesan, Adithya

Ganesan, Adithya

Singh, Abheyender

Singh, Abheyender

Couch, Brody L

Couch, Brody L

Ramsaran, Kristopher

Ramsaran, Kristopher

Paradkar, Abhishek

Paradkar, Abhishek

Suthar, Rudrik

Suthar, Rudrik

Khan, Nawaz

Khan, Nawaz

Ganeshka, Saideep

Ganeshka, Saideep

Nair, Harikrishnan

Nair, Harikrishnan

Mohan, Vikash

Mohan, Vikash

Roux, Carmi le

Roux, Carmi le

Rizwan, Chundangapoyil

Rizwan, Chundangapoyil

Tariq, Hamza

Tariq, Hamza

Perera, Angelo

Perera, Angelo