Demis Tonna

Demis Tonna

batsman

Full name:Demis Tonna

Teams

Another Players

Paulson, Josemon

Paulson, Josemon

Raheman, Zaid

Raheman, Zaid

Joshi, Rishabh

Joshi, Rishabh

Kalangadan, Ziyad

Kalangadan, Ziyad

Abhilash, Abhi

Abhilash, Abhi

Rafeeque, Moonnukandathil Mohammed

Rafeeque, Moonnukandathil Mohammed

Roy, Stivey

Roy, Stivey

Sasikumar, Sandeep

Sasikumar, Sandeep

Perera, Indika Thilan Swami Pandikoralage

Perera, Indika Thilan Swami Pandikoralage

Shaikh, Vasimbar

Shaikh, Vasimbar

Aryal, Bhuwan

Aryal, Bhuwan

Basnet, Bibek

Basnet, Bibek

Nelliparambil, Ajeesh Antony

Nelliparambil, Ajeesh Antony

Mathai, Shibin

Mathai, Shibin

Shanmuganathan, Cindu

Shanmuganathan, Cindu

Paul, Nithin

Paul, Nithin

Varghese, Jerin Jacob

Varghese, Jerin Jacob

Datta, Gautam

Datta, Gautam

Vilangappurath, Senthil Raj

Vilangappurath, Senthil Raj