Praveen Kumar P

Praveen Kumar P

bowler

Full name:Praveen Kumar P

Teams

Another Players

Sumanth, V Manga Satya

Sumanth, V Manga Satya

Singh, Abhishek

Singh, Abhishek

Babu, Kaladi Nagur

Babu, Kaladi Nagur

R, Ajay

R, Ajay

G, Balaji

G, Balaji

S, Karthigesan

S, Karthigesan

V, Barani

V, Barani

SG, Jithu

SG, Jithu

Shafeequddin, Mohammed

Shafeequddin, Mohammed

Y, Abinesh

Y, Abinesh

G, Sunil Kumar

G, Sunil Kumar

Kumar, G Bharath

Kumar, G Bharath

P, Murugan

P, Murugan

Hajare, Prasanna

Hajare, Prasanna

M, Rajasekar

M, Rajasekar

N, Janarthanan

N, Janarthanan

R, Kalidoss

R, Kalidoss

Rajasegar, Sabari

Rajasegar, Sabari

S, Jayaprakash

S, Jayaprakash