Pravin Deshetti

Pravin Deshetti

batsman

Full name:Pravin Deshetti

Teams

Another Players

Yadav, Sunil

Yadav, Sunil

Pharate, Sanket

Pharate, Sanket

Borkar, Yash

Borkar, Yash

Tingre, Harshvardhan

Tingre, Harshvardhan

Gawade, Prathamesh

Gawade, Prathamesh

More, Vishant

More, Vishant

Fulpagar, Swapnil

Fulpagar, Swapnil

Shaikh, Yaasar

Shaikh, Yaasar

Bhatt, Abhinav

Bhatt, Abhinav

D Natu, Dev

D Natu, Dev

Singh, Pranay

Singh, Pranay

Patel, Mehul

Patel, Mehul

Nahar, Yash

Nahar, Yash

Dhoot, Ansh

Dhoot, Ansh

Rajput, Omkarsingh

Rajput, Omkarsingh

Kale, Atharva

Kale, Atharva

Dandekar, Avdhoot

Dandekar, Avdhoot