Nikhil Pratap Rao

Nikhil Pratap Rao

batsman

Full name:Nikhil Pratap Rao

Teams

Another Players

Singh, Yashovardhan

Singh, Yashovardhan

Choudhary, Sameer

Choudhary, Sameer

Gupta, Puneet

Gupta, Puneet

Chaudhary, Karan

Chaudhary, Karan

Pandey, Anshuman

Pandey, Anshuman

Kumar, Sunil

Kumar, Sunil

Chaturvedi, Divyansh

Chaturvedi, Divyansh

Rai, Rishav

Rai, Rishav

Sethi, Harshit

Sethi, Harshit

Rathi, Ankit

Rathi, Ankit

Rehman, Abdul Zahid

Rehman, Abdul Zahid

Kumar, Vijay

Kumar, Vijay

Jain, Sparsh

Jain, Sparsh

Yadav, Siddharth Sarvan

Yadav, Siddharth Sarvan

Tripathi, Brijendra

Tripathi, Brijendra

Bansal, Rishabh

Bansal, Rishabh

Vats, Vasu

Vats, Vasu

Singh, Dhruv Pratap

Singh, Dhruv Pratap

Sharma, Shivam

Sharma, Shivam

Chaudhary, Ankit

Chaudhary, Ankit