Darshana Sudarshnaiah Setty

Darshana Sudarshnaiah Setty

batsman

Full name:Darshana Sudarshnaiah Setty

Teams

Another Players

Muhammad, Saqlain

Muhammad, Saqlain

Ahuja, Marc

Ahuja, Marc

Hassan, Mueez Ul

Hassan, Mueez Ul

Singh, Yadwinder

Singh, Yadwinder

Chauhan, Sachin

Chauhan, Sachin

Ravindran, Vinoth

Ravindran, Vinoth

Darapureddy, Ashrith

Darapureddy, Ashrith

Kukikhel, Zeeshan

Kukikhel, Zeeshan

Kheterpal, Abhishek

Kheterpal, Abhishek

Prashar, Abhitesh

Prashar, Abhitesh

Zahir, Safi

Zahir, Safi

Deldar, Khaibar

Deldar, Khaibar

Ahuja, Abhishek

Ahuja, Abhishek

Kumar, Sanjay

Kumar, Sanjay

Bin Hamid, Shiekh Rasik

Bin Hamid, Shiekh Rasik