Arya Kannantha

Arya Kannantha

bowler

Full name:Arya Kannantha

Teams

Another Players

Pathare, Sidhesh

Pathare, Sidhesh

Parikh, Laksh

Parikh, Laksh

Bhattad, Pranav

Bhattad, Pranav

Menon, Shahiq

Menon, Shahiq

Nadkarni, Aarin

Nadkarni, Aarin

Khalid, Hamza

Khalid, Hamza

Bajaj, Gourav

Bajaj, Gourav

Satheesh, Shreyan

Satheesh, Shreyan

Patel, Hiral

Patel, Hiral

Saripella, Josh

Saripella, Josh

Kumar, Nitish

Kumar, Nitish

Hamza, Amir

Hamza, Amir

Jahangir, Shayan

Jahangir, Shayan

Khan, Imran

Khan, Imran

Gunasekera, Ruvindu

Gunasekera, Ruvindu

Kumar, Milind

Kumar, Milind

Ranjane, Shubham

Ranjane, Shubham