Laksh Parikh

Laksh Parikh

bowler

Full name:Laksh Parikh

Teams

Another Players

Pathare, Sidhesh

Pathare, Sidhesh

Bhattad, Pranav

Bhattad, Pranav

Menon, Shahiq

Menon, Shahiq

Nadkarni, Aarin

Nadkarni, Aarin

Khalid, Hamza

Khalid, Hamza

Bajaj, Gourav

Bajaj, Gourav

Satheesh, Shreyan

Satheesh, Shreyan

Hamza, Amir

Hamza, Amir

Saripella, Josh

Saripella, Josh

Kannantha, Arya

Kannantha, Arya

Jahangir, Shayan

Jahangir, Shayan

Patel, Hiral

Patel, Hiral

Khan, Imran

Khan, Imran

Kumar, Nitish

Kumar, Nitish

Gunasekera, Ruvindu

Gunasekera, Ruvindu

Kumar, Milind

Kumar, Milind

Ranjane, Shubham

Ranjane, Shubham