Gaurav Maithani

Gaurav Maithani

wicket keeper

Full name:Gaurav Maithani
Nationality:Malta

Teams

Another Players

Singh, Vijay

Singh, Vijay

Arshad, Ahsan

Arshad, Ahsan

Khan, Bilal Muhammad

Khan, Bilal Muhammad

Puli, Pavan Kalyan

Puli, Pavan Kalyan

Maithani, Gaurav

Maithani, Gaurav

George, Basil

George, Basil

Khanna, Niraj

Khanna, Niraj

Aziz Malek, Zoheb

Aziz Malek, Zoheb

Kumar, Ajayendra

Kumar, Ajayendra

Bishnoi, Ashok

Bishnoi, Ashok

Das, Partha

Das, Partha

Patel, Deep

Patel, Deep

Patel, Deep

Patel, Deep

Manu, Yadav

Manu, Yadav

Siddique, Danish

Siddique, Danish

Alocious, Anil

Alocious, Anil

Shankar, Gauri

Shankar, Gauri

Thamotharam, Varun Prasath

Thamotharam, Varun Prasath

Arora, Bikram

Arora, Bikram

Rawat, Shiv

Rawat, Shiv

Dianish, Rockey

Dianish, Rockey

Kumar, Ajay

Kumar, Ajay

Sharma, Amar

Sharma, Amar

Pal, Ravi

Pal, Ravi

Negi, Narendar

Negi, Narendar

Roy, Suhrid

Roy, Suhrid

Abbas, Waseem

Abbas, Waseem

Patankar, Darshit

Patankar, Darshit

Rahman, Fazil

Rahman, Fazil

Shaju, Justin

Shaju, Justin

Gericke, Heinrich Sebastian

Gericke, Heinrich Sebastian

Yousaf, Zeshan

Yousaf, Zeshan

Stanislaus, Samuel Sanish Mangat

Stanislaus, Samuel Sanish Mangat

Mehra, Harsh Verdhan

Mehra, Harsh Verdhan

Marks, David Paul

Marks, David Paul

Puppala, Pradeep

Puppala, Pradeep

Kohad, Prajwal

Kohad, Prajwal

Negi, Devendra Singh

Negi, Devendra Singh

Dobal, Suresh Singh

Dobal, Suresh Singh

Bisht, Vikas Singh

Bisht, Vikas Singh

Rashmika, Vidusha

Rashmika, Vidusha

Johny, Jithu

Johny, Jithu

Patil, Ramchandra Babasaheb

Patil, Ramchandra Babasaheb

Khan, Aaftab

Khan, Aaftab

Jose, Dibin

Jose, Dibin

Devasia, Milton

Devasia, Milton

Sathi, Azeem

Sathi, Azeem

Singh, Gautam

Singh, Gautam

Qasim, Muhammad

Qasim, Muhammad

Pushparajan, Priyan

Pushparajan, Priyan

Singh, Attinder

Singh, Attinder

Ali, Mehboob

Ali, Mehboob

Singh, Yash

Singh, Yash

Ahmad, Waqar

Ahmad, Waqar

Singh, Jawinder

Singh, Jawinder

Singh, Jaspal

Singh, Jaspal

Mughal, Fanyan Majeed

Mughal, Fanyan Majeed

Thakur, Gopal

Thakur, Gopal

Sudarsanan, Chanjal

Sudarsanan, Chanjal

Jerome, Jaison

Jerome, Jaison

Ameer, Imran

Ameer, Imran

Bastiansz, Ryan Ricky

Bastiansz, Ryan Ricky

Khosla, Nowell

Khosla, Nowell

Thomas, Jojo

Thomas, Jojo

Goonetilleke, Michael

Goonetilleke, Michael

Mathew, Eldhose

Mathew, Eldhose

Patel, Jitesh Kumar

Patel, Jitesh Kumar

Khan, Zeeshan

Khan, Zeeshan

Kumar, Divyes Dines

Kumar, Divyes Dines