Deepak Devadiga

Deepak Devadiga

bowler

Full name:Deepak Devadiga

Teams

Another Players

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Rayyan, Mohammed Ibrahim

Puranik, Shreyas Shivkumar

Puranik, Shreyas Shivkumar

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Naveen, Rohan

Naveen, Rohan

Aditya, SS

Aditya, SS

Rao, Nischith

Rao, Nischith

Sagar, Vinay

Sagar, Vinay

Somanna, Aditya

Somanna, Aditya

Kadam, Rohan

Kadam, Rohan

Sharath, HS

Sharath, HS

Rohit, K

Rohit, K

Koushik, V

Koushik, V

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Sadarangani, Abhinav

Sadarangani, Abhinav

Hegde, Adhoksh

Hegde, Adhoksh

Kranthi Kumar

Kranthi Kumar

Ullal, Nihal

Ullal, Nihal

Bhatia, Pranav

Bhatia, Pranav