Prashant Veer

Prashant Veer

all rounder

Full name:Prashant Veer

Teams

Another Players

Goswami, Abhishek

Goswami, Abhishek

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar

Rizvi, Sameer

Rizvi, Sameer

Sharma, Karan

Sharma, Karan

Khan, Mohsin

Khan, Mohsin

Singh, Shiva

Singh, Shiva

Dhankar, Jasmer

Dhankar, Jasmer

Tyagi, Kartik

Tyagi, Kartik

Rana, Nitish

Rana, Nitish

Dayal, Yash

Dayal, Yash