Dheeraj Agadeesh Gowda

Dheeraj Agadeesh Gowda

bowler

Full name:Dheeraj Agadeesh Gowda

Teams

Another Players

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Reddy, Thippa

Reddy, Thippa

Wadhwa, Rajvir Sandeep

Wadhwa, Rajvir Sandeep

Jose, Nikin

Jose, Nikin

Arya, Paras Gurbax

Arya, Paras Gurbax

Narendra, Aneeshwar Gautam

Narendra, Aneeshwar Gautam

Shetty, Advith M

Shetty, Advith M

Rao, Akshan

Rao, Akshan

Goyal, Aditya

Goyal, Aditya

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Krishna, Kruthik

Krishna, Kruthik

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha

Naveen, MG

Naveen, MG

Nair, Aaditya

Nair, Aaditya

Bareth, Nikhil Kumar

Bareth, Nikhil Kumar

Anand, Doddamani

Anand, Doddamani

Jain, Prateek

Jain, Prateek

More, Ronit

More, Ronit

Dhiman, Gaurav

Dhiman, Gaurav