Paras Gurbax Arya

Paras Gurbax Arya

bowler

Full name:Paras Gurbax Arya
Nationality:India

Teams

Get detailed information about Arya, Paras Gurbax cricketer: biography, stats, averages, photos, etc.

Another Players

Acharya, Jeswanth

Acharya, Jeswanth

Wadhwa, Rajvir Sandeep

Wadhwa, Rajvir Sandeep

Shetty, Advith M

Shetty, Advith M

Bareth, Nikhil Kumar

Bareth, Nikhil Kumar

Patil, Rohan

Patil, Rohan

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Reddy, Thippa

Reddy, Thippa

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Sharath, HS

Sharath, HS

Bopana, Rishi

Bopana, Rishi

Pradeep, T

Pradeep, T

Shivkumar, B U

Shivkumar, B U

Agarwal, Mayank

Agarwal, Mayank

Gowda, Dheeraj Agadeesh

Gowda, Dheeraj Agadeesh

Nair, Aaditya

Nair, Aaditya

Ashraf, Sarfaraz

Ashraf, Sarfaraz

Goyal, Aditya

Goyal, Aditya

Christie, Aaron

Christie, Aaron

Sharath, BR

Sharath, BR

Anand, Doddamani

Anand, Doddamani

Deshpande, Pavan

Deshpande, Pavan

Krishna, Kruthik

Krishna, Kruthik

Ahlahwat, Abhishek

Ahlahwat, Abhishek

Rakshith, Shivkumar

Rakshith, Shivkumar

Rao, Akshan

Rao, Akshan

Mithun, Abhimanyu

Mithun, Abhimanyu

Arya, Paras Gurbax

Arya, Paras Gurbax

Jose, Nikin

Jose, Nikin

Khan, Aman

Khan, Aman

Kumar, Kuldeep

Kumar, Kuldeep

Khan, Mohsin

Khan, Mohsin

Kranthi Kumar

Kranthi Kumar

Jonathan, Rongsen

Jonathan, Rongsen

Pandey, Krishna

Pandey, Krishna

Jain, Prateek

Jain, Prateek

Naveen, MG

Naveen, MG

Joel, Jasper Erwinraj

Joel, Jasper Erwinraj

More, Ronit

More, Ronit

Hegde, Shubhang

Hegde, Shubhang

Appanna, Lochan

Appanna, Lochan

Raju, Bhuvan M

Raju, Bhuvan M

Kumar, Gaurav

Kumar, Gaurav

Patil, Vidyadhar

Patil, Vidyadhar

Dhiman, Gaurav

Dhiman, Gaurav

Narendra, Aneeshwar Gautam

Narendra, Aneeshwar Gautam

Gowtham, Krishnappa

Gowtham, Krishnappa

Nischal, Dega

Nischal, Dega

Siddharth, KV

Siddharth, KV