Akhilesh Reddy Bodugum

Akhilesh Reddy Bodugum

bowler

Full name:Akhilesh Reddy Bodugum
Nationality:USA

Teams

Another Players

Narsetty, Pranav

Narsetty, Pranav

Masand, Ajay

Masand, Ajay

Bhatula, Sankhit

Bhatula, Sankhit

Raja, Rameez

Raja, Rameez

Choudhary, Abhinav

Choudhary, Abhinav

Valisammagari, Abhiram Reddy

Valisammagari, Abhiram Reddy

Patil, Prasad

Patil, Prasad

Walia, Udaybir

Walia, Udaybir

Asokan, Sachin

Asokan, Sachin

Khera, Ankit

Khera, Ankit

Dar, Rehman Athar

Dar, Rehman Athar

Jagannath, Advaith Biligeri

Jagannath, Advaith Biligeri

Gomel, Aakarshit

Gomel, Aakarshit

Bishnoi, Chaitanya

Bishnoi, Chaitanya

Patel, Smit

Patel, Smit

Raj, S Praneeth

Raj, S Praneeth

Singh, Harmeet

Singh, Harmeet

Singh, Jaskaran

Singh, Jaskaran